Rekreace na Radavě

Nabízíme k pronájmu louku na Radavě, která se nachází v těsné blízkosti Orlického jezera.

Rekreační oblast Radava se nazývá podle vesničky  která byla zatopena při stavbě Orlické přehrady , kdy během výstavby Orlické přehrady bylo nutné vystěhovat obyvatelstvo ze zdejších vesnic.

Nabízíme k pronájmu louku na Radavě

Nabízíme k pronájmu louku na Radavě, možnost postavení karavanů, stanů, připojení na wifi, a elektropřípojky. Nedaleko je možnost koupání i využití sportoviště, návštěvy místních restaurací a přímo na louce je v průběhu léta umístěn  prodejní stánek s pečivem.

Motýlí louka RADAVA - území klidu

motyli_louka2.jpg

Květnatá louka není novým vynálezem ani ekologickým experimentem. Ačkoliv byly vždy šlechtické rody a duchovní, kteří si mohli dovolit lány dokonale střižených trávníků a pásy květin k obzoru, tak pečlivě udržované zahrady se záhony a živými ploty obvykle přecházely v méně udržované trávníky a volně rostoucí keře s kvetoucími loukami. Takové úpravy jsou popisovány už od dob baroka. Intenzivně udržované plochy byly vždy logicky v okolí sídel a frekventovaných cest. V období zakládání anglických parků byly louky kosené na seno zcela přirozenou součástí kompozice.

Květnatá louka - místa, kde je ponechána mnohem vyšší tráva vlastnímu vývoji, nejedná se o lajdáctví, ale o záměr obohatit druhovou rozmanitost těchto zelených ploch. Tyto místa jsou ponechávány s vyšší trávou cíleně. Dávají vzniknout tzv. motýlím loukám, místům, která se nekosí pravidelně v krátkých intervalech, ale jen jednou, dvakrát do roka, aby se zde mohly rozvíjet luční společenstva. Taková motýlí louka je oproti trávníku od jara do podzimu barevná a to téměř bez jakékoliv práce či zásahů. Když se podíváte ještě blíže, uvidíte množství rozkvetlých lučních květin, které vytvářejí pestrou mozaiku a nabídku pro mnoho hmyzích druhů. Ty mohou sloužit pro naše potěšení při pozorování, ale taktéž slouží jako nižší stupeň v potravním řetězci, což může ještě více zvýšit bohatost druhů v parcích a jejich okolí. Tím pádem přibyde i vyšších druhů zvířat, na které se můžeme chodit rádi podívat. Pokud ponecháme v přírodě prostor a čas pro přirozeně kvetoucí rostliny, brzy se na místě objeví hmyzí druhy přilákány touto nabídkou. Naskytne se nám nevídaná podívaná a možnost poznat svět přírody mnohem více do hloubky. /cit. Petr Brož /.

Řekli jsme si že navážeme na tradici našich předků a znovu obnovíme „motýlí louku“ , kde pokvete luční kvítí a zároveň poskytne zázemí  řadě hmyzích druhů. Odměnou  nám je  nejen dobrý pocit z pomoci přírodě, ale také možnost pozorovat řadu rostlinných a živočišných druhů, se kterými se ve městě tak často nesetkáme. 

Historie  louky…tento pozemek je ve vlastnictví potomků původních majitelů, kteří vlastnili v tomto místě většinu pozemků již před rokem 1785, ty byly později evidovány již v Josefínském katastru /20.4.1785/. Současná výměra louky však je pouhý zlomek toho,  kam až její plocha sahala. Tento pozemek byl součástí dalších nemovitostí v rozloze cca 30 ha které vlastnila rodina Vitákova později Rozhoňova , zároveň vlastnila největší statek ve vesnici Radava. Tato vesnička byla však v roce 1959 zatopena při stavbě Orlické přehrady spolu s ní zmizely nenávratně pod hladinou Vltavy i veškeré pozemky, které se  stát pro stavbu přehrady rozhodl vyvlastnit. Části těchto vyvlastněných pozemků v současné době spravuje Povodí Vltavy s.p a provozuje na nich kemp.

Motýl
Motýl
Motýl
Motýl

Místo nabízí mnoho zajímavých možností

Prostor pro postavení stanů či karavanu

Klidný pobyt v přírodě a houbaření

Cykloturistika

Rekreační turistika - zámek Orlík a hrad Zvíkov

Přístaviště Orlické lodní dopravy

Vodní sporty

Rybaření

Výlety parníkem

Možnost využití sobotních jazykových kurzů angličtiny a češtiny.

Pronájem chatky

Také nabízíme k pronájmu chatku na Radavě, která se nachází v těsné blízkosti Orlického jezera. V chatce se nachází malá ložnice se 2 palandami a lůžkovinami, prostor  s vybavenou kuchyňskou  linkou  a  plynovým vařičem,  zastřešená terasa se zahradním nábytkem.

V blízkosti se nachází sprchy s teplou a studenou vodou a toalety.

Cena dohodou

Kontaktujte nás
Radava maringotka20170617_122901.jpg
Radava maringotka20170617_122848.jpg
Orlická přehrada
Radava
Radava louka20170707_120243.jpg
Radava
Orlík
Radava
Orlická přehrada
vrtulník.jpg
Orlická přehrada a zámek Orlík
Lodě
Orlická přehrada
Orlická přehrada
Radava maringotka20170617_123003.jpg

Historie a turistika

Rekreační oblast Radava se nazývá podle vesničky, která byla zatopena při stavbě Orlické přehrady, kdy během výstavby Orlické přehrady bylo nutné vystěhovat obyvatelstvo ze zdejších vesnic. Jednalo se o více než 650 objektů ze Zbenických a Orlických Zlákovic, Trhovek, Těchnice, Kamenice, Podskalí, Radavy, Velkého Víru, Žďákova a dalších vesnic a samot.

Kontakt a doprava

Na místo je možno dopravit se vlastním dopravním prostředkem a do nedaleké obce Chrást
vede pravidelná autobusová linka.